Datasoft Yazılım, 19 yıllık bilgi birikimi ve ülke genelindeki dağıtıcı/satıcı ağının gücünü ve deneyimini kullanarak;
Ülkemizin itici gücü olan KOBİ'lerin ticari ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yoğun rekabet ortamında, üretim/tedarik/sipariş/satış konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak, globalleşen dünyamızda işlemlerin birden fazla döviz ile yapılma zorunluluğu gözönünde bulundurulduğunda, fiili döviz takibi ile bu ihtiyaca cevap vermek, eldeki stok miktarlarına şube, depo, vb bazında en kolay şekilde ulaşma imkanı getirerek, stok devir hızının maksimum düzeyde olmasını sağlamak ve böylelikle markalaşma ve şubeleşmenin gündemde olduğu günümüzde, fiyat rekabetini sağlayabilmenin önünü açmak üzere
KOBiPACK çözümünü getiriyor.
KOBiPACK’in firmanıza kazandıracağı yenilikler

  • Şube takibi sayesinde bir ana firma altında 999 şube tanımlanabiliyor. Tüm şubelerde stok kartlarının ortak olmasıyla, müşterilerin şube bazında izlenebilmesi işlemlerinizi kolaylaştırıyor.
  • Şubelerin merkeze ve diğer şubelere yaptığı işler için, işlem yapılan şube tarafından üretilen belgenin bir kopyası da (ters kopya) üretilebiliyor.
  • Tüm kart, belge ve işlemlerde herbir kart ve belgenin önüne ilgili şube kodunun otomatik olarak gelişiyle, konsolidasyon yaparken oluşacak kargaşadan kurtulmak mümkün.
  • Yetki sınırları dahilinde tüm şubelerin birarada veya şube bazında raporlarının görülebiliyor olmasıyla, tüm şube işlemlerinin (şube bazında veya genel) tek bir muhasebe firmasına entegrasyonu kolaylıkla sağlanabiliyor.
  • Fiili döviz takibiyle, her cari kart için ana para biriminden farklı üç döviz birimi tanımlanabiliyor. Aynı cari karta, belgelerin seçilen döviz cinsinden borç veya alacak kaydedilmesi veya ana para birimi cinsinden kaydı yapılarak, ana para birimi ile birlikte üç ayrı döviz cinsinden borç-alacak işlemlerinin fiilen takip edilebilmesi olanağı var.
  • Tahsil edilen para birimi ile işlem yapılacak cari döviz biriminin farklı olabilmesi (EUR borcuna karşılık YTL veya USD tahsilatı gibi) mümkün.
  • Stok alış ve satış fiyatları farklı döviz cinsinden takip edilebiliyor.